Hasiaci prístroj 2 kg PR2

Skladom

Hasiaci prístroj 2 kg PR2

Kód produktu:

5005

Typ:

PR2

Hasiaca účinnosť:

8A, 34B

Teplotné rozmedzie:

-20°C +60°C

Certifikáty:

EN3, CE

Triedy požiarov:

C
B
A

Hmotnosť hasiva:

2

Cena s DPH:

 
26,40
bez DPH 22,00 €
Kúpiť
+

Práškové hasiace prístroje slúžia na rýchle utlmenie plameňov, zabezpečujú dobrú tepelnú ochranu obsluhy, hasiaca látka nie je jedovatá a majú dlhodobú skladovateľnosť.

Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, možno ho použiť v domácnostiach, osobných automobiloch, garážach a pod.

Etiketa/návod na použitie je na hasiacom prístroji v slovenskom jazyku.

Môže sa použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1 000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Prístroj je pod stálym tlakom, a po použití sa dá znova naplniť. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile hasiaceho prístroja.

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek