Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

 Filter

Hmotnosť hasiva

Hasiace prístroje, hasiace spreje, hasiaca technika

Hasiace prístroje práškové, penové a vodné. Výbrať správny hasiaci prístroj nemusí byť jednoduché. Pri výbere je potrebné zohľadniť určité parametre, ako je druh použitej hasiacej látky.  Hasiace prístroje, ich umiestnenie a podmienky prevádzkovania upravuje vyhláška č. 719/2002 Z. z. Ak potrebujete poradiť, ktorý hasiaci prístroj zvoliť, neváhajte nás kontaktovať. 

Hasiaci prístroj

Hasiaci prístroj je požiarno-technické zariadenie, ktoré slúži na rýchly a jednoduchý zásah proti požiaru. Existuje niekoľko druhov hasiacich prístrojov, ktoré sa od seba odlišujú spôsobom hasenia, objemom vody alebo použitou hasiacou látkou. 

Rozdelenie hasiacich prístrojov

Snehové (CO2) hasiace prístroje

Snehové hasiace prístroje používajú ako hasivo oxid uhličitý, čo je plyn bez farby a zápachu. Hasenie pomocou snehového hasiaceho prístroja spočíva v technike dusivého a chladivého efektu. Zvýšená koncentrácia oxidu uhličitého spôsobí vytláčenie kyslíka, obmedzí jeho prísun, čím požiar uhasí. 

Práškové hasiace prístroje

Práškové hasiace prístroje sú najrozšírenejšie a najpoužívanejšie hasiace prístroje. Tieto hasiace prístroje fungujú na princípe hasiaceho prášku, ktorý sa pod tlakom vstrekuje do priestoru požiaru. Hasivom je v tomto prípade uhličitan sodný a rôzne prímesi, ktoré hasiaci prístroj obsahuje. 

Vodné hasiace prístroje

Vodné hasiace prístroje možno považovať za najstaršie hasiace prístroje proti požiaru. Pri hasení sa využíva chladiaci účinok vody, ktorá má schopnosť odoberať teplo, teda energiu horenia, čím dochádza k uhaseniu požiaru.

Penové hasiace prístroje

Penové hasiace prístroje predstavujú kombináciu vody so zmesami rôznych penidiel (napr. spracovaný oxid uhličitý). Tieto hasiace prístroje fungujú na princípe rýchleho schladenia horľavej látky vodou a zamedzeniu prístupu kyslíka pomocou peny. 

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek