Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

 Filter

Hmotnosť hasiva

Hasiace prístroje, hasiace spreje, hasiaca technika

Hasiace prístroje práškové, penové a vodné. Výbrať správny hasiaci prístroj nemusí byť jednoduché. Pri výbere je potrebné zohľadniť určité parametre, ako je druh použitej hasiacej látky.  Hasiace prístroje, ich umiestnenie a podmienky prevádzkovania upravuje vyhláška č. 719/2002 Z. z. Ak potrebujete poradiť, ktorý hasiaci prístroj zvoliť, neváhajte nás kontaktovať. 

Čo je hasiaci prístroj?

Hasiaci prístroj je požiarno-technické zariadenie, ktoré slúži na rýchly a jednoduchý zásah proti požiaru. Existuje niekoľko druhov hasiacich prístrojov, ktoré sa od seba odlišujú spôsobom hasenia, objemom vody alebo použitou hasiacou látkou. 

Typy hasiacich prístrojov

Pri hasení sa používa hasiaci prístroj určený pre píslušnú triedu požiaru. Podľa typu hasiacej látky rozoznávame:

  • penový hasiaci prístroj
  • práškový hasiaci prístroj
  • snehový hasiaci prístroj
  • vodný hasiaci prístroj

Penové hasiace prístroje

Penové hasiace prístroje predstavujú kombináciu vody so zmesami rôznych penidiel (napr. spracovaný oxid uhličitý). Tieto hasiace prístroje fungujú na princípe rýchleho schladenia horľavej látky vodou a zamedzeniu prístupu kyslíka pomocou peny. 

Práškové hasiace prístroje

Práškové hasiace prístroje sú najrozšírenejšie a najpoužívanejšie hasiace prístroje. Tieto hasiace prístroje fungujú na princípe hasiaceho prášku, ktorý sa pod tlakom vstrekuje do priestoru požiaru. Hasivom je v tomto prípade uhličitan sodný a rôzne prímesi, ktoré hasiaci prístroj obsahuje. 

Snehové (CO2) hasiace prístroje

Snehové hasiace prístroje používajú ako hasivo oxid uhličitý, čo je plyn bez farby a zápachu. Hasenie pomocou snehového hasiaceho prístroja spočíva v technike dusivého a chladivého efektu. Zvýšená koncentrácia oxidu uhličitého spôsobí vytláčenie kyslíka, obmedzí jeho prísun, čím požiar uhasí. 

Vodné hasiace prístroje

Vodné hasiace prístroje možno považovať za najstaršie hasiace prístroje proti požiaru. Pri hasení sa využíva chladiaci účinok vody, ktorá má schopnosť odoberať teplo, teda energiu horenia, čím dochádza k uhaseniu požiaru.

Označenie hasiacich prístrojov

Hasiace prístroje sa označujú písmenom alebo číslom. Na základe označenia je uvedené, aký druh a rozsah požiaru hasiaci prístroj zvládne. Norma ČSN EN 2 rozdeľuje požiare do 5 tried. 

  • A - pevné alebo organické materiály, ako sú drevo, plasty, textílie, papier alebo uhlie. 
  • B - skupina zahŕňa taviteľné materiály a horľavé kvapaliny. Hasiace prístroje tejto triedy sa používajú na hasenie látok, ako sú benzín, syntetické vlákna, vykurovací olej, plasty alebo alkoholy v koncentráciách nad 50%. 
  • C - hasiaci prístroj triedy C je určený na hasenie požiarov prchavých látok, ako sú metán, propán, zemný plyn, vodík alebo bután. 
  • D - hasiace prístroje sa používajú na hasenie horiacich kovov, ako sú hliník, titán, lítium, sodík alebo draslík. 
  • F - hasiace prístroje slúžia na likvidáciu požiarov spôsobených prehriatím potravinárskymi olejmi alebo tukmi, ako sú rastlinné oleje, masť alebo maslo. 

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek