Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

O hasiacich prístrojoch

Čo sú to hasiace prístroje?

Zariadenia obsahujúce hasiacu látku, ktorá sa vytláča pôsobením vnútorného tlaku a smeruje na požiar. Tento tlak môže byť trvalý alebo sa dosiahne výtlačným plynom.

Ako sa delia hasiace prístroje podľa spôsobu transportu?

Prenosné hasiace prístroje. Hasiaci prístroj prenášaný a ovládaný ručne, pričom jeho hmotnosť v prevádzkovom režime nepresiahne 20 kg, resp. hasiaci prístroj CO2s hmotnosťou v prevádzkovom režime do 25 kg. 

Pojazdný hasiaci prístroj. Hasiaci prístroj na podvozku, ktorého obsluhu vykonáva spravidla viac ako jedna osoba.

Ako sa delia hasiace prístroje podľa druhu hasiacej látky?

Prenosné hasiace prístroje:
a)    vodné,
b)    penové,
c)    práškové,
d)    CO2,
e)    halónové. 


Pojazdné hasiace prístroje
a)    vodné,
b)    vodné s prísadami,
c)    penové,
d)    práškové,
e)    CO2.

Musí byť hasiaci prístroj inštalovaný na stene?

Prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou. Prenosný hasiaci prístroj je tlaková nádoba, ktorá musí byť zabezpečená voči prevráteniu. Na zabezpečenie voči prevráteniu slúži stojan na prenosný hasiaci prístroj


Kedy je potrebné dať prenosný hasiaci prístroj do boxu/skrinky/obalu?

Prenosný hasiaci prístroj na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja a pojazdný hasiaci prístroj na stanovišti pojazdného hasiaceho prístroja musia byť chránené pred priamymi účinkami slnečného žiarenia a nepriaznivými účinkami prostredia (dážď, sneh a pod.)

Je potrebné označovať stanovište prenosného prístroja?

Stanovište prenosného hasiaceho prístroja je miesto na prenosný hasiaci prístroj a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja je miesto na pojazdný hasiaci prístroj, ktoré sú označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj podľa osobitného predpisu. 

Čo znamenajú písmená s obrázkami na hasiacom prístroji?

Sú to piktogramy znázorňujúce triedy požiarov, na ktoré možno hasiaci prístroj použiť.


Triedy požiarov:

Požiare pevných látok zvyčajne organického pôvodu.  Pri horení tých látok sa spravidla vytvára žeravý zvyšok. (napr.- drevo,papier, slama, textil, uhlie, guma)

Požiare kvapalín alebo látok prechádzajúcich dokvapalného skupenstva (napr.- benzín, nafta, farba, olej, benzol, lak, alkohol,tuky, parafín)

Požiare plynov. (napr.- metán, propán, svietiplyn,vodík, acetylén)

Požiare kovov. (napr.- horčíka a jeho zliatiny shliníkom)

Požiar elektrických zariadení, horľavé látkyostatných tried
v spojení s elektrickým prúdom.

Požiare rastlinných alebo živočíšnych olejov a tukov používaných na a v kuchynských spotrebičov

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Zákaznícka podpora

+421 905 200 658

obchod@bpo.sk

Sledujte nás

Odber noviniek