Hasiaci prístroj 1 kg PR1e

Skladom

Hasiaci prístroj 1 kg PR1e

Kód produktu:

5004

Typ:

PR1e

Hasiaca účinnosť:

5A, 21B

Teplotné rozmedzie:

-20°C +60°C

Certifikáty:

EN3, CE

Triedy požiarov:

C
B
A

Hmotnosť hasiva:

1

Cena s DPH:

 
25,20
bez DPH 21,00 €
Kúpiť
+

Práškové hasiace prístroje slúžia na rýchle utlmenie plameňov, zabezpečujú dobrú tepelnú ochranu obsluhy, hasiaca látka nie je jedovatá a majú dlhodobú skladovateľnosť.

Tento typ hasiaceho prístroja je vhodný k haseniu požiaru v začiatočnej fáze horenia.

Vzhľadom na svoju veľkosť, dobrú skladovateľnosť, hasiacu účinnosť a ľahkú obsluhu, je obľúbený v domácnostiach, a ako aj výbava motorových vozidiel.

Etiketa/návod na použitie je na hasiacom prístroji v slovenskom jazyku.

Môže sa použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1 000 V, z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Prístroj je pod stálym tlakom, a po použití sa dá znova naplniť. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile hasiaceho prístroja.

Hasiaci prístroj je dodávaný aj s držiakom/auto držiakom.

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek