Hasiaci prístroj 50 l VP50Te

Na objednanie

Hasiaci prístroj 50 l VP50Te

Kód produktu:

5008

Typ:

VP50Te

Hasiaca účinnosť:

3B

Teplotné rozmedzie:

0°C +60°C

Certifikáty:

EN3, CE

Triedy požiarov:

B
A

Hmotnosť hasiva:

50

Cena s DPH:

 
942,00
bez DPH 785,00 €
Kúpiť
+

Hasiaci prístroj obsahuje 45 l vody + penidlo. Je pod stálym tlakom. Nádoba hasiaceho prístroja je antikorová. Súčasťou prístroja je hadica dlhá 5 m s prúdnicou. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze je určený pre napr. čerpacie stanice, letiskové hangáre, sklady ropných produktov, farieb, riedidiel a pod. Nie je určený na hasenie elektrického zariadenia pod napätím.

Etiketa/návod na použitie je na hasiacom prístroji v slovenskom jazyku.

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek