Hasiaci prístroj 2 l F2 - F

Na objednanie

Hasiaci prístroj 2 l F2 - F

Kód produktu:

129

Typ:

F2 - F

Hasiaca účinnosť:

8A 70B 40F (34B)

Teplotné rozmedzie:

0°C +60°C

Certifikáty:

EN3, CE, MED

Triedy požiarov:

F
B
A

Hmotnosť hasiva:

2

Cena s DPH:

 
60,00
bez DPH 50,00 €
Kúpiť
+

Tento typ hasiaceho prístroja je vhodný k haseniu požiaru v začiatočnej fáze horenia.

Etiketa/návod na použitie je na hasiacom prístroji v slovenskom a českom jazyku.

Náplň hasiaceho prístroja tvorí voda a penidlo.

Môže sa použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1 000 V, z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Kvôli použitiu špeciálneho penidla je vhodný na hasenie požiarov rastlinných a živočíšnych tukov a olejov. Vzhľadom na svoju veľkosť a účinnosť, sa najčastejšie používa v kuchynských a reštauračných zariadeniach.

Hasiaca účinnosť 8A 34B 40F - Polárne rozpúšťadlo
S týmto druhom hasiva je možné hasiť Acetonitril, alkoholy, DMSO – dimethylsulfoxid.

Prístroj je pod stálym tlakom, a po použití sa dá znova naplniť. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile hasiaceho prístroja.

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek