Hasiaci prístroj 2 l Lith Ex 2 l

Na objednanie

Hasiaci prístroj 2 l Lith Ex 2 l

Kód produktu:

269

Typ:

Lith Ex 2 l

Hasiaca účinnosť:

5A

Teplotné rozmedzie:

+5°C +50°C

Certifikáty:

EN3

Triedy požiarov:

A

Hmotnosť hasiva:

2.2

Cena s DPH:

 
168,00
bez DPH 140,00 €
Kúpiť
+

Tento hasiaci prístroj je vhodný na hasenie lítiových batérií v začiatočnej fáze horenia.

Etiketa/návod na použitie hasiaceho prístroja je v anglickom jazyku.

Predovšetkým sa používa ako výbava osobných automobilov. Svoje uplatnenie nájde i v priemyselných a výrobných priestorov, ako aj v domácnostiach. Používa sa hlavne tam, kde sa nachádzajú lítiové batérie.

Môže sa použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1 000 V, z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Je malý a skladný, a je dodávaný s auto držiakom.

Hasivo obsahuje vermikulit, ktorý sa prirodzene vyskytuje v prírode, je chemicky a fyzicky inertný. Uvoľňuje len paru, keď je vystavený vyšším teplotám a preto je sterilný. Nie je toxický.

Prístroj je pod stálym tlakom, a po použití sa dá znova naplniť. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile hasiaceho prístroja.

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek