Hasiaci prístroj 4 kg T4F

Na objednanie

Hasiaci prístroj 4 kg T4F

Kód produktu:

241

Typ:

T4F

Hasiaca účinnosť:

A 55B

Teplotné rozmedzie:

-20°C +60°C

Certifikáty:

EN3, CE

Triedy požiarov:

B
A

Hmotnosť hasiva:

4

Cena s DPH:

 
bez DPH
Kúpiť
+

Tento typ hasiaceho prístroja obsahuje čisté hasivo a je vhodný na hasenie technických a technologických zariadení obsahujúcich elektronické prvky (napr. servery, dátové rozvádzače, telekomunikačné zariadenia a pod.)

Etiketa/návod na použitie je na hasiacom prístroji v slovenskom a českom jazyku.

Môže sa použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1 000 V, z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Prístroj je pod stálym tlakom, a po použití sa dá znova naplniť. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile hasiaceho prístroja.

Hasiaci prístroj je dodávaný aj s držiakom na stenu.

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek