Hasiaci prístroj 50 kg P50Te

Na objednanie

Hasiaci prístroj 50 kg P50Te

Product code:

5006

Typ:

P50Te

Hasiaca účinnosť:

A, 3B, C

Teplotné rozmedzie:

-20°C +60°C

Certifikáty:

EN3, CE

Triedy požiarov:

C
B
A

Hmotnosť hasiva:

50

Price with tax:

 
450,00
without tax 375,00 €
Add to cart
+

Súčasťou prístroja je hadica dlhá 5 m s prúdnicou. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze je určený napr. pre čerpacie stanice, letiskové hangáre, sklady ropných produktov, farieb, riedidiel a pod.

Etiketa/návod na použitie je na hasiacom prístroji v slovenskom jazyku.

Môže sa použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1 000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Prístroj sa dá znova naplniť.

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek