Hasiaci prístroj 1kg P1 BETA - Z

Skladom

Hasiaci prístroj 1kg P1 BETA - Z

Product code:

124

Typ:

P1 BETA - Z

Hasiaca účinnosť:

8A 34B C

Teplotné rozmedzie:

-30°C +60°C

Certifikáty:

EN3, CE

Triedy požiarov:

C
B
A

Hmotnosť hasiva:

1

Price with tax:

 
21,60
without tax 18,00 €
Add to cart
+

Práškové hasiace prístroje slúžia na rýchle utlmenie plameňov, zabezpečujú dobrú tepelnú ochranu obsluhy, hasiaca látka nie je jedovatá a majú dlhodobú skladovateľnosť.

Tento typ hasiaceho prístroja je vhodný k haseniu požiaru v začiatočnej fáze horenia.

Vzhľadom na svoju veľkosť, dobrú skladovateľnosť, hasiacu účinnosť a ľahkú obsluhu, je obľúbený v domácnostiach, a ako aj výbava motorových vozidiel.

Etiketa/návod na použitie je na hasiacom prístroji v slovenskom, českom, nemeckom a maďarskom jazyku.

Môže sa použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1 000 V, z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Prístroj je pod stálym tlakom, a po použití sa dá znova naplniť. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile hasiaceho prístroja.

Hasiaci prístroj je dodávaný aj s držiakom/auto držiakom.

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek