Hasiaci prístroj 9 l VP9TNC

Skladom

Hasiaci prístroj 9 l VP9TNC

Product code:

5007

Typ:

VP9TNC

Hasiaca účinnosť:

13A, 183B

Teplotné rozmedzie:

0°C +60°C

Certifikáty:

EN3, CE

Triedy požiarov:

B
A

Hmotnosť hasiva:

9

Price with tax:

 
90,00
without tax 75,00 €
Add to cart
+

Hasiaci prístroj je určený na hasenie požiarov v počiatočnej fáze v chemickom, papiernickom a drevárskom priemysle, v skladoch tekutých horľavých látok a pod. Náplň hasiaceho prístroja tvorí voda a penidlo. Nádoba prístroja je antikorová a pod stálym tlakom.

Prednosťou prístroja je rýchle utlmenie plameňov, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť.
Prístroj nie je možné použiť na hasenie zariadenia pod napätím elektrického prúdu a pre hasenie látok triedy požiaru D!

Etiketa/návod na použitie je na hasiacom prístroji v slovenskom jazyku.

Prístroj je pod stálym tlakom, a po použití sa dá znova naplniť. Tlak hasiaceho prístroja je viditeľný na manometri, inštalovanom na ventile hasiaceho prístroja.

Hasiaci prístroj je dodávaný aj s držiakom na stenu.

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek