Hasiaci prístroj 5 kg S5KTe

Skladom

Hasiaci prístroj 5 kg S5KTe

Product code:

5010

Typ:

S5KTe

Hasiaca účinnosť:

55B

Teplotné rozmedzie:

-20°C +60°C

Certifikáty:

EN3, CE

Triedy požiarov:

C
B

Hmotnosť hasiva:

5

Price with tax:

 
80,40
without tax 67,00 €
Add to cart
+

Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zbytky hasiacej látky. Prednosťou hasiaceho prístroja teda je, že nepoškodzuje ani neznečisťuje horiaci materiál ani jeho okolie, hasivo po použití samovoľne odparí

Hasiaci prístroj sa používa na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v uzatvorených priestoroch. Je určený na hasenie v telefónnych centrálach, kanceláriách s počítačmi, galériách, kostoloch, skladoch s potravinami a pod.

Etiketa/návod na použitie je na hasiacom prístroji v slovenskom jazyku.

Môže sa použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1 000 V, z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Hasiaci prístroj je po použití znovu naplniteľný. Hasiaci prístroj sa dodáva s držiakom na stenu.

B.P.O. s.r.o.

Arménska 4
821 07 Bratislava

Odber noviniek